Mgr. Eva Habánová, advokátní kancelář

Mgr. Eva Habánová, advokátní kancelář

Ponávka 185/2
602 00 Brno-střed
IČ: 66573939
DIČ: CZ6658280882

Informace o kanceláři Mgr. Eva Habánová, advokátní kancelář

Naši klientelu tvoří významné obchodní společnosti, jednotliví podnikatelé i klienti mimo obchodní oblast. Právní služby poskytujeme klientům naší kanceláře podle jejich požadavků tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich konkrétním potřebám. Uvědomujeme si, že pro právní řešení praktických případů našich klientů mnohdy nepostačuje vnímání pouze právní stránky případu, jsme schopni porozumět praktickému, obchodnímu i lidskému rozměru případu a jeho ostatním souvislostem.

 

Právní služby poskytujeme zejména v oblastech obchodního práva a práva obchodních společností, práva občanského, pracovního, správního, trestního, směnečného, insolvenčního a konkurzního práva. Dále poskytujeme právní služby obcím, zabýváme se právem Evropské unie, ústavním a rodinným právem. V naší advokátní kanceláři řešíme jak standardní právní případy, tak právní případy nestandardní a velmi komplikované. Diskrétnost při poskytování právních služeb je pro nás samozřejmostí.

 

Právní služby nabízíme také v angličtině.

 

Typy poskytovaných právních služeb:

 • právní poradenství a konzultace
 • sepisování smluv
 • právní audity (komplexní či dílčí analýza právních dokumentů klienta a právních vztahů, jejichž je účastníkem)
 • smluvní zajištění nároků klienta také z hlediska předcházení soudním sporům, sepisování dohod o mimosoudním řešení sporů
 • vypracování písemných právních stanovisek a rozborů, převážně u složitějších právních případů
 • právní analýza nároků a povinností klienta vyplývajících ze smluv, z odpovědnosti za škodu a jiných právních vztahů
 • právní zastupování při jednání s protistranou či obchodním partnerem klienta
 • právní zastupování v soudních sporech zahrnující taktiku vedení soudního sporu, sepisování žalob, vyjádření, opravných prostředků a jiných návrhů a podání, účast na soudních jednáních
 • právní zastupování v rozhodčích řízeních - obdobně jako v soudních sporech se zohledněním specifik rozhodčího řízení
 • právní zastupování v exekučních řízeních, včetně sepisu návrhů na nařízení exekuce, žaloby na vyloučení věci z exekuce
 • obhajoba v trestních věcech
 • právní zastupování ve správních řízeních, při jednání se státními orgány či jinými institucemi
 • právní zastupování ve správním soudnictví
 • právní vymáhání pohledávek klienta - více informací v Oblasti právních služeb
 • firemní školení k vybrané právní problematice dle požadavků klienta
 • kompletní vyřízení následků dopravních nehod ve správním řízení a ve vztahu k vymáhání plnění i z příslušných pojišťoven

 

Kancelář nabízí služby zejména klientům z oblasti Brna, je však připravena poskytnout právní služby klientům z dalších měst Jihomoravského kraje, v případě oboustranné dohody také zákazníkům z ostatních měst ČR.

 

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace.

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Mgr. Eva Habánová, advokátka

Tel.: +420 724 053 156

e-mail: ak@habanova.cz

Kde nás najdete?